Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (cz. I)

approvedPo przerwie wracam do życia :)

Tym razem chcę się z Wami podzielić swoim doświadczeniem na temat uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, w skrócie, pobyt stały na podstawie pracy. To jest zezwolenie dla tych, którzy nie mają pochodzenia polskiego, nie są w związku małżeńskim z obywatelem Polski, ale pracują legalnie na terytorium kraju.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym (na podstawie informacji z portalu migrant.info.pl).

Jakie są wymagania? Przede wszystkim, trzeba przebywać w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Warto przypomnieć, że 2 lata studiów liczy się jako jeden rok legalnego pobytu w Polsce. Kolejnym warunkiem uzyskania takiego zezwolenia jest posiadanie stabilnego dochodu w ciągu ostatnich 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Oczywiście, obowiązkowym jest ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzone prawo do lokalu.

Załóżmy, że nasz Cudzoziemiec pracuje na umowę o pracę, pracodawca mu zapewnia prywatną opiekę medyczną oraz mieszka w wynajętym mieszkaniu na podstawie podpisanej umowy.

W przypadku przedstawionej sytuacji do urzędu trzeba przedstawić następujący komplet dokumentów:

  1. 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm
  3. Ważny dokument podróży (2 kserokopie);
  4. Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (umowa wynajęcia, akt notarialny, umowa użyczenia lokalu jest akceptowalna tylko jeśli osobą użyczającą małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca)
  5. Poprzednie decyzje – oryginały do wglądu oraz kopie, kopie poprzednich wiz, jeśli mają znaczenie – dla potwierdzenia pięcioletniego, nieprzerwanego i legalnego pobytu w Polsce;
  6. Umowa o pracę oraz kopia;
  7. ZUS RMUA za ostatni miesiąc – to wystarczy dla potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego;
  8. Aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego;
  9. Podanie o następującej treści – Proszę o uzyskanie informacji o wjazdach/wyjazdach od Straży Granicznej;
  10. Ode mnie było jeszcze wymagane oświadczenie o następującej treści – Oświadczam, że w latach … (ostatnie 3 lata) nie miałam oraz nie mam nikogo na utrzymaniu.

Na tym wszystko. Nic więcej ode mnie nie potrzebowali. Nawet nie poprosili o PIT, z czego się bardzo zdziwiłam. Tu muszę przyznać, że praca Wydziału ds. cudzoziemców była bez zarzutów: inspektor, prowadzący moją sprawę zadzwoniła do mnie, powiedział o statusie sprawy, także byłam zaskoczona. Ogólnie polecam też pisać na email wydziału, ciężko się dodzwonić do informacji, dlatego, żeby uzyskać informację na temat decyzji oraz innych szczegółów, pisałam i zawsze otrzymywałam odpowiedź, co prawda za kilka dni, ale jednak. W temacie takiego mejla warto podać numer sprawy, na temat której chcecie się dowiedzieć.

O ważnej wskazówce dot. zezwoleń na pobyt w Polsce napisałam w kolejnym wpisie ‚Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (cz. II)’. Życzę powodzenia w uzyskaniu tego, co sprawi, że Wasz pobyt w Polsce w końcu będzie bezproblemowy (jestem optymistką) :)

Dodaj komentarz